Voorbeeldzhimble

Florerende industrie door vervulde levens

De industrie heeft een paradigmaverandering nodig. Een totale omslag in het denken over mensen. Mensen zijn geen machines.  Als je ze behandelt alsof het machines zijn, krijg je niet de verandering die je graag wilt. Mensen moeten zélf willen veranderen. Zhimble weet hoe je mensen helpt om zélf te willen veranderen en hoe je ze gemotiveerd en maximaal betrokken houdt.

 

 

Wat zijn de resultaten van ons werk voor Zhimble? Meer winst? Grotere omzet? Meer marktaandeel? Vast. Je mag het ze zelf vragen, we brengen ze graag met je in contact. Maar wat voor ons en voor Zhimble belangrijker is, is de verandering bij klanten. Vervulde mensenlevens, teams waar het vuur weer brandt, fabrieken die weer hoop hebben. Het mooie is dat die verandering ook leidt tot hogere winst. Daarmee is een spiraal omhoog op gang gebracht die de hele industrie wereldwijd gaat veranderen. Let maar op!

Hoe krijgen we meer impact?

Toen we voor het eerst met elkaar in gesprek gingen, was de vraag hoe we het bedrijf minder afhankelijk konden maken van de drie oprichters. Inmiddels zijn we op het punt beland dat we met elkaar nadenken over de vraag: Hoe kunnen we vanuit Zhimble de hele industrie helpen veranderen? Ambitieus? Nou en of. Maar we kunnen niet wachten. Bring it on!

acties.....

Leiderschap is niet alleen voor management

De industrie (chemie, energie, petrochemie) verkeert in zwaar weer, zeker hier in West-Europa. De concurrentie met het Midden- en Verre Oosten is moordend. De arbeidskosten liggen daar veel lager. Waar we in West-Europa steeds meer aandacht hebben voor duurzaamheid, veiligheid en gezondheid, kunnen fabrieken in het oosten veel losser omspringen met de regels – als die er al zijn. Concurrentievoordeel via technologie is lastig, want die is vaak wereldwijd beschikbaar. Hetzelfde geldt voor personeel. Alle bedrijven putten uit dezelfde poule van talent. Allemaal factoren die de Westerse industrie tot maximale efficiëntie dwingen. Maar dat is niet gemakkelijk.

De enige manier om werkelijk voorsprong te krijgen is om mensen zo gemotiveerd te krijgen dat ze werkelijk het maximaal haalbare bereiken. Performance verhogen dus. Niet voor even, maar permanent. Hoe doe je dat?

In het klassieke (industriële) denken, bereik je dat door een managementstijl gebaseerd op command and control. Er zijn danook legio adviseurs die hier nauw op aansluiten. Ze komen met allerhande programma’s aan. Stappenplannen, verbeterprogramma’s, checklists, posters, survivaltochten, de hele santenkraam. Maar geen van die programma’s realiseert werkelijk structureel en significant verschil. Waarom niet? Omdat ze uitgaan van een mechanistisch mensbeeld. Dit soort benaderingen duwen tegen mensen. En als je duwt krijg je weerstand.

Zhimble kiest voor een heel andere aanpak. Mensen weer behandelen als mensen. Mensen zelf het stuur in handen geven. Verantwoordelijkheid schuif je niet af, maar begint bij elke individuele medewerker. Leiderschap is geen taak van het MT, maar van iedereen. Vanuit dit perspectief moet cultuurverandering hoog op de executive agenda. Het raakt iedereen, in het hele bedrijf.