Identiteit en betekenis bij privatisering

  • share

    • Waar gaat het om bij een privatisering? Is het doel om vanaf dag één de winst te maximaliseren? Hoe verhoudt de nieuwe commerciële positie zich met het doel waartoe de organisatie ooit werd opgericht? Wat is ten diepste de drijfveer van de organisatie? Wie denkt vanuit betekenis zal totaal andere antwoorden geven dan gebruikelijk. Een aanstaande privatisering is bij uitstek een moment om de identiteit van de organisatie opnieuw te definiëren. Maar let op: het is essentieel om hier al in een vroeg stadium over na te denken. Wie eenmaal is aangekomen in de fase van naamgeving en logo, is echt te laat.

      Je krijgt pas samenhang in het geheel, als er een gezamenlijk vertrekpunt is. Betekenisdenken helpt je om maximaal relevant en onderscheidend te zijn. Dat betekent ook: keuzes maken. Zeker voor politieke organisaties waar het sparen van kool en geit tot kunstvorm is verheven, valt dat niet mee. Daar bestaat ook geen panacee voor. Maar met vastberadenheid en nauwe samenwerking, hebben wij er vertrouwen in dat het ons samen lukt.